แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ โกง เซเว่นไนท์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ โกง เซเว่นไนท์ แสดงบทความทั้งหมด

24/5/59


คลิปตัวอย่าง โปรโกง Seven Knights

รายละเอียดโปรโกง เซเว่นไนท์

DL
1.) Normal Mod
+4k stats when equipped with items
2.) Arena Mod -4K stats when equipped with items
Make arena team without equip items, then you win easily
advanced tips : Only 1 AOE damage member don’t equip item, the rest equip item so that won’t look suspicious when other player inspect your team
but take care don’t go too high ranking
3) Bypass Mod – Like Original game without mod so that can play normally and safely in some event, Arena, Raid, Castle Rush etc

 mammothz