แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แจกโปร SF2 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แจกโปร SF2 แสดงบทความทั้งหมด

25/7/58


ฟังค์ชั่นการใช้งาน
– เป้ากากบาท
– ลดแรงดีด
– ลูกไม่หมด
– ยิงรัว
– ยิงไกล ฟันไกล
– เปลี่ยนปืนไว
– ทิ้งปืนไว
– โดนยิงหน้าไม่หงาย กรอบรอบตัว
– เส้นฝ้ายตรงข้าม
– ชื่อผู้เล่น
– หลอดเลือด
– กรอบรอบระเบิด
– เส้นระเบิด
– ลูกโลกล้อมระเบิด
– กรอบรอบกล่อง
– เส้นอาวุธที่เก็บได้
– ลูกโลกรอบอาวุธที่เก็บได้