แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แจกโปร แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แจกโปร แสดงบทความทั้งหมด

11/6/60


Name: Garena Realm of Valor : Mobile MOBA
Alias: Garena RoV
Version: 1.13.2.1
Root: Yes with LP patch


Mod:
1.) god mode (sound off)
2.) no cd (music off)

Notes:
1.) both mods activated when Sound OFF
2.) mods activated till you finish the entire fights, you can't disable mods mid-way of fights (well, actually i never tried)
3.) i modded gold in-fight as well, but that's not as useful since you've got no-cd
4.) on some fights, you get frequent disconnection - that's NOT something that I can do. Make sure you use the mods moderately so that you're not out-of-sync with server too much. You have toggle here, use them and experiment what works for you. I've verified mods fully working, including the death match (poor guy who I killed there)

Install Steps:
0.) make sure your phone is rooted and have LP patched, otherwise you can't install mod. Only patch Android, NOT the mod
1.) install the mod
2.) download OBB and place to its place
3.) play

Pretty sure you guys been wanting some kind of mods for this one...here you go.
Abuse as you wish but note if dev start patching things then you can pretty much kiss this mod goodbye. They are pretty strict :tearsofjoy:

DO NOT get too greedy and start killing spree...you will get out of sync some times. Reasonable killing, taking a few breaks, and kill again, will guarantee you complete enjoyment of the killing without the guilt.

I didn't have much time to check other hacks for the game; yes, radar hack is obviously one of those. I'll check on next few releases if dev hasn't patched things.


 mammothz