แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แจกโค้ดวิทยุสวย แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แจกโค้ดวิทยุสวย แสดงบทความทั้งหมด

15/4/56** แบบ 1 แนวตั้ง
<IFRAME src=http://www.ranxmen.com/radio/8278/69/1/index.php  width=200 height=455  frameborder=no scrolling=no></IFRAME>
** แบบ 2 แนวนอน
<IFRAME src=http://www.ranxmen.com/radio/8278/69/2/index.php  width=930 height=200  frameborder=no scrolling=no></IFRAME>
** แบบ3 แนวตั้งมีโชวรูปพีเจ
<IFRAME src=http://www.ranxmen.com/radio/8278/69/3/index.php    width=180 height=330  frameborder=no scrolling=no></IFRAME>
** แบบ3 พิเศษ   ตัวเล็กไฟวิ่ง
<IFRAME src=http://www.ranxmen.com/radio/8278/69/3/index.php    width=180 height=110  frameborder=no scrolling=no></IFRAME>
** แบบ4 แนวนอนใหญ่
<IFRAME src=http://www.ranxmen.com/radio/8278/69/4/index.php    width=960 height=400  frameborder=no scrolling=no></IFRAME>
** แบบ5 แนวนอนกลาง  มีโชว์รูปพีเจ
<IFRAME src=http://www.ranxmen.com/radio/8278/69/5/index.php    width=570 height=260  frameborder=no scrolling=no></IFRAME>
** แบบ5 แนวนอนกลาง  มีโชว์รูปพีเจ พิเศษมีโชว์เพลงที่ขอ
<IFRAME src=http://www.ranxmen.com/radio/8278/69/5/index.php    width=930 height=260  frameborder=no scrolling=no></IFRAME>
** แบบ6 แนวตั้ง ไอโฟน
<IFRAME src=http://www.ranxmen.com/radio/8278/69/6/index.php    width=210 height=400  frameborder=no scrolling=no></IFRAME>
** แบบ7 ขนาดเล็ก
<IFRAME src=http://www.ranxmen.com/radio/8278/69/7/index.php    width=180 height=90  frameborder=no scrolling=no></IFRAME>
** แบบ8 ตัวเล่นวิทยุ แบบไฟวิ่ง
<IFRAME src=http://www.ranxmen.com/radio/8278/69/8/index.php    width=170 height=55  frameborder=no scrolling=no></IFRAME>
** แบบ9 ตัวเล่นวิทยุแบบ swf
<IFRAME src=http://www.ranxmen.com/radio/8278/69/9/index.php    width=170 height=20  frameborder=no scrolling=no></IFRAME>

*** ถ้าใส่ -  หน้า  index.php   เป็น -index.php  จะได้ตัวเล่นวิทยุ แบบ 9  //swf

โชว์เพลง แบบ 1
<IFRAME src=http://www.ranxmen.com/radio/8278/69/1/status.php  width=180 height=130  frameborder=no scrolling=no></IFRAME>
โชว์เพลง แบบ 2
<IFRAME src=http://www.ranxmen.com/radio/8278/69/3/status.php  width=180 height=20  frameborder=no scrolling=no></IFRAME>
โชวเพลงย้อนหลัง
<IFRAME src=http://www.ranxmen.com/radio/8278/10ls.php  width=245 height=380  frameborder=no scrolling=no></IFRAME>
กล่องขอเพลง เล็ก
<IFRAME src=http://www.ranxmen.com/radio/8278/postReX.htm  width=245 height=380  frameborder=no scrolling=no></IFRAME>
กล่องขอเพลง ใหญ่
<IFRAME src=http://www.ranxmen.com/radio/8278/postRe.htm  width=580 height=650  frameborder=no scrolling=no></IFRAME>
กล่องโชวหน้าพีเจ
<IFRAME src=http://www.ranxmen.com/radio/8278/pj.php  width=180 height=180  frameborder=no scrolling=no></IFRAME>

------------------------------------------------
ตารางผลบอล
<iframe src="http://www.goals365.com/feed/soccer/index.php" framespacing="0" marginwidth="1" marginheight="1" border="0" width="400" 

frameborder="0" height="350"></iframe>
------------------------------------------------
ตุ้ปลา
<object type="application/x-shockwave-flash" style="outline:none;" 

data="http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/112581010116074827821/fish.swf?

up_fishColor9=A015CF&up_fishColor10=28FA0C&up_fishName=Fish&up_fishColor8=EC11F0&up_fishColor2=E6CBC8&up_fishColor1=CF250E&u

p_fishColor6=EDE61A&up_fishColor4=16B58B&up_foodColor=11D6F5&up_fishColor3=3A58C7&up_fishColor5=849E1E&up_backgroundImage=h

ttp://i211.photobucket.com/albums/bb219/coconutqueen_hawaii/WaikikiAquarium/WaikikiAquarium068.jpg&up_fishColor7=DE6223&up_back

groundColor=187FF5&up_numFish=10&" width="800" height="300"><param name="movie" 

value="http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/112581010116074827821/fish.swf?