แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ลดแรงดีด แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ลดแรงดีด แสดงบทความทั้งหมด

9/4/58

 

มีดฟันรัว ก็ช่วยในเรื่องการที่เราใช้มีดพกทำให้ฟันได้เร็วยิ่งขึ้นนั้นเอง
เปลี่ยนปืนไว ก็ช่วยในการสลับปืนหรือเปลี่ยนปืนให้ไวยิ่งขึ้นไม่มีดีเลย์นั้นเอง
ลดแรงดีด การลดแรงดีดนั้นช่วยเวลาเพื่อนๆยิ่งปืนแล้วปืนมักจะส่ายจะช่วยในเรื่องนี้ทำให้ยิงแม่นขึ้นนั้นเอง
แมกปืนไม่ลด ช่วยให้เวลายิ่งแล้วแมกหรือกระสุนนั้นไม่ถูกจำกัดมีให้ใช้งานตลอดไม่หมด
สลับปืนไว ช่วยในเรื่องการสลับปืนให้มีความไวยิ่งขึ้น
 โปร Lostsaga GKK Hack V.3 3/3/15

27/7/57

www.denono.com

Username = eaginepro
Password = 
2557

Function
• 1. ลดแรงดีด
• 2. มีดรัวค้าง
• 3. มีดฟันรัว
• 4. มีดฟันไกล (ฉายาช่องแรก)
• 5. ลดแรงดีด 30% บางปืน
• 6. หยุดบอทระดับ 10
• 7. บอททุกระดับ HP 1%
• 8. กระโดดไม่จำกัด
• 9. ไมหลุดเมื่อไม่ขยับเมาส์