แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ บอท Blade & Soul แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ บอท Blade & Soul แสดงบทความทั้งหมด

7/5/60

โปร Blade & Soul farming bots and movement cheats
The bots in Blade & Soul are similar to the ones used in other MMO games. They are automated programs that use Your account in order to do the things that would take a lot of real time automatically. For example, they can be used for leveling You character and gathering the resources required. Bots are able to complete all kinds of simple tasks like fighting weak mobs, completing quests, selling items, looting and so on. The only real problem that bots do have is that they are unable to think creatively, like a human would, and therefore dodging attacks is difficult any if you are going to level up using any kind of auto farming tool, you will want to fight underleveled mobs or use a really tanky character like a tank blade master of destroyer.

 mammothz