โปรโกง PUBG โหลดฟรีได้เลย สำหรับคอมเท่านั้น

โปรโกง PUBG

OS : รองรับระบบปฏิบัตรการ
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
OS : x64 bit

Features : ฟังชั่นต่างๆ

Player : ฟังชั่นเกี่ยวกับผู้เล่น
- Crosshair ( เป้ากลางจอ )


2D Radar : ฟังชั่นเกี่ยวกับเรด้า
- Show Radar ( แสดงเรด้า ) // ยังใช้ไม่ได้อยู่ในช่วงทดสอบ

3D Radar : ฟังชั่นเกี่ยวกับระบบ ESP
- Name ESP
( แสดงชื่อ )
- Bounding Box ( แสดงกรอบรอบตัว )
- Health Bar ( แสดงหลอดเลือด )
- Distance ESP ( แสดงระยะห่าง )
- Head Dot ( แสดงจุดที่หัว )
- Loot ESP ( แสดงสิ่งของไอเท็ม )
- Vehicle ESP
( แสดงยานพาหนะ )
- Player Distance ( แสดงระยะห่างที่จะแสดงผู้เล่น )
- Vehicle Distance ( แสดงระยะห่างที่จะแสดงยานพาหนะ )
- Loot Distance ( แสดงระยะห่างที่จะแสดงสิ่งของไอเท็ม )


Aimbot : ฟังชั่นเกี่ยวกับล็อกเป้า
( ปิดตัวลงเนื่องจากทำให้ AntiCheats ตรวจพบ )


Colors : ฟังชั่นเกี่ยวกับสี
- Name Color ( สีชื่อผู้เล่น )
- Bounding Box Color ( สีกรอบรอบตัว )
- Distance ESP Color ( สีแสดงระยะห่าง )
- Loot ESP Color ( สีแสดงสิ่งของไอเท็ม )
- Vehicle ESP Color ( สีแสดงยานพาหนะ )


Settings : ฟังชั่นเกี่ยวกับตั้งค่า ( Working for Windows 7 & Windows 8 Only )
- Save Settings ( บันทึกค่า )
- Load Settings ( โหลดค่าที่บันทึก )
- Reset Settings ( รีเซ็ตค่าทั้งหมด )
โปรโกง PUBG โหลดฟรีได้เลย สำหรับคอมเท่านั้น โปรโกง PUBG โหลดฟรีได้เลย สำหรับคอมเท่านั้น Reviewed by MN CHANNEL on เมษายน 28, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.