3/5/56

แจกโค้ดโปรPBหลายโค้ดลองมาทำดูใช้CE@prodekd

www.denono.com

CE.6.2


Code:ปืน
K-400 : 96 5A 68 62 66
Amokkuri : D7 A3 F0 3E D7 A3 F0 3E 00 00 C8 42 อันที่ 2
มีด M7 : F6 28 DC 3E F6 28 DC 3E 00 00 บรรทัดที่ 5
Dual Knife : F6 28 DC 3E F6 28 DC 3E 00 00 บรรทัดที่ 13
Bone knife : F6 28 DC 3E F6 28 DC 3E 00 00 บรรทัดที่ 12
GH5007 : D7 A3 F0 3E D7 A3 F0 3E 00 00 C8 42
ซองธรรมดา : 00 41 00 00 A0 41
PSG1 : 00 40 00 00 80 40 01 00 00 00 บรรทัด 1
PSG1 Gold : 00 40 00 00 80 40 01 00 00 00 บรรทัด 8
SVU : 40 40 00 00 A0 40 00 00 00 00 บรรทัดที่ 2
สนับมือ 00 00 00 3F 00 00 00 3F 00 00 C8 42 บรรทัดที่ 4
ลูกซองควง M1887 : 00 41 00 00 A0 41 บรรทัด 5
M1887 W. บรรทัด 6
FAMAS : 3F 00 00 40 40 01 00 00 00 อันที่ 5
3F 33 33 73 40 01 00 00 00
M4A1 Sliver บรรทัดล่างสุดขึ้นไปอีก 9
M4A1 บรรทัดล่างสุดขึ้นไปอีก 10
M4A1 Silence บรรทัดล่างสุดขึ้นไปอีก 11
M4A1 Gold บรรทัดล่างสุดขึ้นไปอีก 13
MP7 ext. : 3F 9A 99 39 40 01 00 00 00 บรรทัดล่างสุดขึ้นไปอีก 10
P90 Ext : C0 3F 00 00 B0 40
SSG 50 sl. :EC 3F CD CC 6C 40 01 00 00 00
Glock 18 : 20 40 00 00 A0 40 00 00
Kriss SV : 3F 00 00 40 40 01 00 00 00 บรรทัดล่างสุดขึ้นไปอีก 13
K-5 : 0C 40 CD CC 8C 40 00 00 00 00 บนสุดลงมาบรรทัด 16
1C 40 CD CC 9C 40 00 00 00 00
บรรทัดที่ 2 D-Eagle S.
บรรทัดที่ 4 Desert Eagle
บรรทัดที่ 6 C Phython G.+
บรรทัดที่ 10 C Phython
AK-47 Ext : 3F CD CC 3C 40 00 00 00 00
P90 M.C.S : CC 3F 33 33 73 40 01
3F CD CC 3C 40 00 00 00 00
AUG A3 บรรทัดที่ 5
AUG A3 G . บรรทัดที่ 11
AUG A3 ES. บรรทัดที่ 9
AUG B. บรรทัดที่ 7
F2000 Ext: 3F 33 33 73 40 01 00 00 00
K1 : 3F 9A 99 79 40 01
aug a3 black : 3F CD CC 3C 40 00 00 00 00
AK FC : A0 3F 00 00 10 42
0C 40 CD CC 8C 40 00 00 00 00 :
Dragnov G บรรทัดที่ 2 นับจากล่างสุด
Dragnov CG บรรทัดที่ 4 นับจากล่างสุด
Dragnov บรรทัที่ 7 นับจากล่างสุด
ssg-69 S บรรทัที่ 9 นับจากล่างสุด
ssg-69 บรรทัที่ 12 นับจากล่างสุด
40 66 66 86 40 00 00 00 :
DSR-1 บรรทัดที่ 8 นับจากล่างสุด
L115A1 Gold บรรทัดที่ 3 นับจากล่างสุด
L115A1 Black บรรทัดที่ 5 นับจากล่างสุด
L115A1 บรรทัดที่ 7 นับจากล่างสุด
M200 บรรทัดที่ 9 นับจากล่างสุด
AK-47 Ext S,sl,G : 06 40 66 66 86 40 00 00 00 00
ak - 47 g. : 06 40 66 66 86 40 00 00 00 00
MK46 EXT : 3F 66 66 66 40 01 00 00
SS2-V4 Para Sniper : 3F 66 66 66 40 01 00 00