27/3/56

โปรแกรมเปิดโปรPB x1nJECTฟรี


www.denono.comWHAT TO INJECT : ให้ใส่ว่า PointBlank.exe ถ้ามีอยู่แล้วก็มาดูที่
Browse : ก็เลือกไปที่เราไว้โปรแล้วดับเบิ้ คลิก ที่ตัวโปร
แต่ส่วนมากจะลากโปรไปที่DESTOP แล้วเลือกไฟล์เพาะมัจจะง่าย
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...