20/9/60


โปรSF2 ล็อกเป้า สีเป้า กรอบรอบตัว ลดแรงดีด

Player : ฟังชั่นเกี่ยวกับผู้เล่น
- Crosshair ( เป้ากลางจอ )
- Crosshair Size ( ขนาดของเป้ากลางจอ )
- Draw Health Bar ( แสดงหลอดเลือดตัวเอง )
- Panic Key ( ปุ่มซ่อนโปรที่หน้าจอทั้งหมด // เหมือนไม่มีโปรในหน้าจอ )
- No Recoil ( ลดแรงดีด )
- No Spread ( ลดแรงสั่นกระสุน )
- Unlimired Ammo ( กระสุนไม่จำกัด )
- Name Stealer ( ปลอมชื่อคนอื่น )
- Magic Melee Throw ( มีดฟันติดตาม และ ธนูติดตาม )
- No Respawn Time ( ไม่ต้องรอเวลาเกิด )

2D Radar : ฟังชั่นเกี่ยวกับเรด้า
- Show Radar ( แสดงเรด้า )
- Show Cross ( แสดงเส้นเรด้า )
- Show Windows ( แสดงหัวข้อเรด้า )
- Show Dot ( แสดงจุดแสดงตัวเรา )
- Show Board ( แสดงกระดานเรด้า )
- Show Firendly ( แสดงเพื่อน )
- Show Enemy ( แสดงศัตรู )


3D Radar : ฟังชั่นเกี่ยวกับระบบ ESP
Bounding Box ( กรอบรอบตัว 2D / 3D )
- 2D Line ( เส้นแสดงระยะทาง )
- Player Name ESP ( แสดงชื่อ )
- Player Distance ESP ( แสดงระยะ )
- Player Health ESP ( แสดงหลอดเลือด )
- Player Skelton ESP ( แสดงโครงกระดูก)
- Head Dot ( แสดงจุดที่หัว )
- Dot Size ( ขนาดจุดที่หัว )
- Aim Laser // แก้ไขอยุ่
- Laser Size // แก้ไขอยุ่
- Grenade ESP ( แสดงกรอบ ระเบิด )
- Show Friendly ( แสดง เพื่อน )
- Show Enemy ( แสดง ศัตรู )
- Max Distance ( ระยะทางสูงสุด )


Aimbot : ฟังชั่นเกี่ยวกับล็อกเป้า
- Enabled Aimbot ( เปิดฟังชั่นล็อกเป้า )
- Aimbot Key ( ปุ่มที่ใช้ล็อก )
- Auto Fire ( ยิงอัตโนมัติ )
- Fire Delay ( ดีเลย์ การยิงอัตโนมัติ )
- Smooth Aim ( ความนุ่มนวลในการล็อกเป้า )
- Aim Prediction ( ไม่ล็อกตัวที่กำลังเกิด )
- Aim Style ( เลือกรูปแบบการล็อก )
- Aim Bone ( เลือก ล็อกหัว - ล็อกตัว )
- Aim on Friendly ( ล็อกเป้าเพื่อน )
- Aim on Enemy ( ล็อกเป้าศัครู )
- Max Distance ( ระยะล็อกสูงสุด )
- Draw Locked ( แสดงจุดที่ล็อก )
- Instant Hit ( กระสุนเทพในการล็อก ) // แบบไม่ต้องกดยิงจะมีกระสุนโหดๆยิงมาเอง

Colors : ฟังชั่นเกี่ยวกับสี
- Crosshair Color ( สีเป้ากลางจอ )
- Enemy ESP Color ( สี ESP ศัตรู )
- Team ESP Color ( สี ESP เพื่อน)
- Enemy Visible Color ( สีศัตรู ขณะที่มองไม่เห็น )
- Team Visible Color ( สีเพื่อน ขณะที่มองไม่เห็น )
- Line ESP Color ( สีเส้นแสดงระยะทาง )
- Radar Enemy Color ( สีเรด้าของศัครู )
- Radar Team Color ( สีเรด้าของทีมเรา )

Settings : ฟังชั่นเกี่ยวกับตั้งค่า
- Save Settings ( บันทึกค่า )
- Load Settings ( โหลดค่าที่บันทึก )
- Reset Settings ( รีเซ็ตค่าทั้งหมด )


ฟังชั่นเกี่ยวหน้าจอ
- เป้ากลางจอ 3D
- เป้ากลางจอ 2D
- ปิดแฟรช
- ปิดควัน
- ปิดหมอก
- มอลทลุ 2 แบบ [มองทลุใส - มองทลุสี]
- มองทลุแบบเส้น
- เพิ่มความโปรงใส่ด่าน

ฟังชั่นเกี่ยวกับ ESP
- แสดงชื่อผู้เล่น
- แสดงเลือดผู้เล่น
- แสดงเลือดตัวเอง
- แสดงระยะห่าง
- แสดงโครงกระดูก
- แสดงหัวกระโหลก ( เร็วๆนี้ )
- แสดงกรอบรอบตัว 2D
- แสดงเส้นไปยังผู้เล่น
- แสดง Observer ( เร็วๆนี้ )
- แสดงศัตรูเท่านั้น

ฟังชั่นล็อกเป้า
- ล็อกเป้า [ปิด/เปิด]
- ปุ่มที่ใช้ล็อก
- ทีมที่ล็อก
- ตำแหน่งที่ล็อก
- แสดงตำแหน่งที่ล็อก

ตั้งค่าการเคลื่อนไหว
- วาป
- รวมตัวละครผู้เล่น
- ดูดผู้เล่นมายิง
- ปรับใช้ [F8]

ฟังชั่นเกี่ยวกับผู้เล่น
- วิ่งไว
- ย่องไว
- นั่งไว
- กระโดดสูง
- กระโดดไม่จำกัด
- ออโต้เคจั้ม
- ปลอมยศ [เปิดก่อนเข้าห้อง]
- ปลอมเป้นผู้เล่นอื่น [กด T]

- อัมตะ
- ตกจากที่สูงเลือดไม่ลด
- เลือด 150 (หัวห้อง) [ กด Y ]
- เกิดใหม่ [ ทันที F8 / เลือดต่ำกว่า 90 80 70 60 50 ]
- แปลงร่างเป็น Robot [ เปิดก่อนเข้าเกม ] ( หากไม่ทำงาน กรุณาเปิดฟังชั่นเลือกปืนแล้ว เลือก Type B แล้วกลับมา Type A อิกครั้ง )

ฟังชั่นเกี่ยวกับปืน
- ลดแรงดีด 2 ระดับ
- เปลี่ยนอาวุธไว
- ปืนพกยิงรัว แบบมาโคร
- ลบขอบสไนเปอร์

- กระสุนไม่จำกัด
- กำหนดจำนวนกระสุน
- กำหนดจำนวนแม็ก
- ปืน/มีด รัว
- ปรับอาวุธที่ใช้
- ความแรง ปืนหลัก
- ความแรง ปืนพก
- ความแรง มีด
- ยิงทลุกำเเพง
- มีดฟันไกล
- ลูกกระสุนกระจาย
- ปืน/ระเบิด ยิงอัตโนมัติ
- ก็อบปี้อาวุธผู้เล่น [กด G]

- ปืนหลัก บวกแสง
- ปืนหลัก เอฟเฟ็ค
- ปืนหลัก แสงธาตุ
- ปืนพก แสงบวก
- ปืนพก เอฟเฟ็ค
- ปืนพก แสงธาตุ
- มีด แสงบวก
- มีด เอฟเฟ็ค
- มีด ธาตุ
- Mod ช่องA ปืนหลัก
- Mod ช่องA พก
- Mod ช่องA มีด
- Mod ช่องA ระเบิด
- Mod ช่องB ปืนหลัก
- Mod ช่องB พก
- Mod ช่องB มีด
- Mod ช่องB ระเบิด
- เลือกปืนได้ทุกเวลา


ฟังชั่นเกี่ยวกับแฮ็กคิว
- ผู้ที่ฆ่า
- เป้าหมายที่ถูกฆ่า
- ปืนที่ใช้ฆ่า
- ยิงหัว
- ปุ่มที่ใช้แฮ็กคิว

ตั้งค่าไอเท็ม
- ไอเท็มเป้ากลางจอ
- สีเป้ากลางจอ
- ไอเท็มชักปืนไว
- ไอเท็มดับเบิ้ลอัพ
- ไอเท็ม x Exp
- ตายไม่เสีย Exp
- ไอเท็ม iCafe
- ไอเท็มทีมสลับฝั่ง (Exp+20%)
- ไอเท็มมีด
- Special Points
- ไอเท็ม VIP Room

เกี่ยวกับบูสเตอร์
- ตั้งค่า EXP
- ตั้งค่า SP
- เปิดใช้กอริล่า
- กอริล่า EXP
- กอริล่า SP
- จำนวน ชนะ
- จำนวน เเพ้
- จำนวน ยิงหัว
- จำนวน ฆ่าทีม
- จำนวน AP
- จำนวน มิสชั่น
- จำนวน การฆ่า
- จำนวน การตาย
จำนวน รอบของเกม

ตั้งค่า FAKE 
- เลือกยศที่จะบัค [ปรับใช้งานกด F10]
- ชื่อสีดำ [ปรับใช้งานกด F10]
- ชื่อแคลนสีดำ [ปรับใช้งานกด F10]

ตั้งค่า ปลดปืน
- แสดงปืนทุกกระบอกในเกม
- ปลดล็อกปืนปืน

ปืนที่ซื้อได้ : TOY PSG-1 , NAS , FLOWER TAC-50

ตั้งค่าเกี่ยวกับเกม
- แสดงข้อมูลเซิฟเวอร์
- ปลอมชื่อในเกม (หัวห้อง)
- ปลอมชื่อช่องแชท
- สีช่่องแชท
- จอไม่สั่นสะเทือน
- เร่งเกมให้เร็วขึ้น ( 4 ระดับ )
- Hack Ping
- ปิดการรับเชิญเข้าห้อง
- จบเกมส์อัตโนมัติ
- ปรับโหมดเกม
- Windows Mode
- ช่วยคลิกเมาส์ยัดเซิฟ [ F5 ]

- แสดงเมนูในเกมเท่านั้น ( สายเนียนมั่นใจใครขอทีมวิวเปิดฟังชั่นนี้ไม่เจอโปรแน่นอน )
โปรPB vip-proth ล็อคเป้า 2017
Features : ฟังชั่นต่างๆ

Player : ฟังชั่นเกี่ยวกับผู้เล่น
-
CROSSHAIR ( เป้ากลางจอ )
- QUICK CHANGE ( ขนาดของเป้ากลางจอ )
- DAMAGE 50% ( แสดงหลอดเลือดตัวเอง )ESP : ฟังชั่นเกี่ยว ESP
- WALLHACK ( มองทลุสี )
- BOUNDING BOX ( แสดงกรอบรอบตัว )
- BONE ESP ( แสดงโครงกระดูก )
- NAME ESP ( แสดงชื่อผู้เล่น )
- DISTANCE ESP ( แสดงระยะห่างผู้เล่น )
- HEALTH BAR ( แสดงเลือดผู้เล่น )
- SNAP LINES ( แสดงเส้นไปยังผู้เล่น )
- HEAD DOT ( แสดงจุดที่หัว )
- ESP TYPE ( แสดง มิตร หรือ ศัตรู )


Aimbot : ฟังชั่นเกี่ยวกับล็อกเป้า
- AIM LOCK ( เปิดฟังชั่นล็อกเป้า )
- AIM BULLE ( - )
- BONE TARGET ( -)
- AIM KEY ( ความนุ่มนวลในการล็อกเป้า )
- AUTO FIRE ( ยิงอัตโนมัติ )
- DRAW LOCK ( แสดงจุดที่ล็อกเป้า )


MISC : ฟังชั่นเกี่ยวกับตั้งค่า
- Save Settings ( บันทึกค่า )
- Load Settings ( โหลดค่าที่บันทึก )
- Reset Settings ( รีเซ็ตค่าทั้งหมด ) 

16/9/60


 ROV HACK MAP ล่าสุด ใช้ได้จริง

ฟังค์ชั่นตัวโปร
- HACK MAP ROV มองทะลุทุกตัว

การติดตั้ง โปรโกง ROV
1. “APK” install it on your device.
2. “com.generagames.resistance” folder “android / OBB” into the copy.
3. Enter the game.
Found files “ESET NOD32” virus scanning is done with the program.

14/9/60


คุณสมบัติ มายคราฟ ไดโนเสาร์ V.1.8

Mod Version: v2.0.0 for Minecraft 1.8
Mod Prerequisite: Forge
Mod Uninstall Option: Yes
Default Mod Profile: Forge

ภาพตัวอย่าง มายคราฟ 4399

ออฟชั่นของ มายคราฟ 4399
- แผนที่การผจญภัย Dungeon ไม่ จำกัด (830);
- แพคเกจไอน้ำ punk (490);
- ถุงหนังกีฬา (310);
- คิงและขอทาน Skin Pack (310);
- แพคเกจฤดูร้อน Carnival (310);
- ถุงหนังที่รอดชีวิต (310);
ซ่อมแซม BUG:
- ซ่อมนาฬิกาแปลกปลอมและวัสดุเข็มทิศ
- ซ่อมไหมแมงมุมที่ผสมกับวัสดุ
- เพิ่มประสิทธิภาพการเลือกผิวตอนนี้คุณสามารถเลือกผิวทั้งหมด

>> Download <<

2/9/60

บอทแรน 2017 โหลดฟรี 
วิธีใช้บอทแรน 
1. บอทตัวนี้รองรับเฉพาะจอเกมส์ขนาค 800*600 เท่านั้น ให้ปรับจอตามรูปนี้
  • ก่อนเข้าเกมให้ ให้กดsettingตามในรูป
  • แล้วเลือกขนาคจอเป็น800*600 ตามในรูป แล้วกดOK เข้าเกมส์


ยกเว้น Windows 8 Windows 10 จะหาขนาค800*600ไม่เจอ ให้กดเลือกขนาคไหนก็ได้ 1ครั้ง แล้วใช้ล้อเลื่อนกลางเมาส์ เลื่อนขึ้นลง จะมีขนาค800*600ขึ้นมาเอง หรือใช้ลูกศรที่แป้นก็ได้
2. ตรวจว่าตัวเกมแรนของคุณใช้ปุ่มแบบAหรือ B แล้วกดติ๊กตามนี้
3. ถ้าจะบอทสกิลก็กดติ๊กที่Auto skillถ้าจะให้ปั้มยาด้วยก็กดติ๊กด้านล่าง ตั้งเวลาหน่วงให้ปล่อยสกิลช้าเร็วตามระยะเวลาที่ต้องการได้
4. ถ้าจะล็อกกล่องexp ให้ติ๊กที่ ล็อกกล่องexp

31/8/60


เกมมายคราฟ โหลดให้ไปเล่นกันฟรีๆ สำหรับเพื่อนๆ ที่เล่นบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น มากับเวอร์ชั่นล่าสุด V.1.8 นั้นเองครับ เราไปดูรายละเอียดและโหลดเกมกันเลย
คุณสมบัติ
Original
  • Original Game, Not Edit
TMI
Forge
Shader

Minecraft 1.8

26/8/60ฟังค์ชั่นการใช้งาน Hack Mod Seal: New World
God Mod [PVE]
1 HIT  [PVE]
Hight Damage [PVE&PVP]
ปล.กรณี pvp ให้ปิด 1 hit กับ god mode เปิดเฉพาะ hight damage
*mod จะมีผลหลังจากการเปิดในแมพต่อไปหรือด่านต่อไป
เช่น ถ้าจะลงดัน ก็ให้เปิด mod ตั่งแต่อยุ่ในเมือง
*กรณี เปิด Hight Damage ให้ตรวจดูตรงสถานะตัวละครถ้าค่าโจมนตีขึ้นแสดงว่า work ถ้าเปิด mod แล้วค่าโจมตีไม่ขึ่นให้กดอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพอะไรก็ได้ให้ค่ามันเปลี่ยน
การติดตั่งเกม
- ลบตัวเกมเดิมออก
- ติดตั่ง mod
- Enjpoy

25/8/60

มายคราฟ Minecraft V.1.4.4 ภาษาไทย

มายคราฟเวอร์ชั่นภาษาไทย

เกมมายคราฟ สำหรับเล่นบน PC เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทย สำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ ก็สามารถเล่นเกม Minecraft ภาษาไทย ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เราไปโหลดตัวเกมกันเลย

รายละเอียดไฟล์เกม มายคราฟ Minecraft 
- สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้
- ลง BetterFont
- สามารถปรับแต่งรูปแบบตัวอักษร


Minecraft V.1.4.4 ภาษาไทย


ข้อมูลโดย mc-skv

5/8/60การใช้งาน โปร PB ฟรี
– กด lnsert  ปิด/เปิด เมนูโปร
– ต้องเปิดเมนูโปรถึงจะย้ายเรดาร์ได้
– ใช้ออฟชั่นโหดทำให้เด้งแบนได้
– ใช้เมาส์คลิกเพื่อ เปิด/ปิด โปร

https://goo.gl/WG2WHa

18/6/60


*** For the old players of memory. Recommended to remove old versions of the game before leaving. And a new game ***
*** For players with memory. To remove apps or data can not be used before the game ***. 
โปร RoV found it a 5v5 MOBA experience with full real fans must not miss. Collaborative Mobile eSports history together today.
+ MOBA gameplay variety.
RoV in the game, players can create a play with friends or other players have time battle map in 5v5, 3v3, 1v1, which is designed to meet. And get a taste of playing most games MOBA.
+ Martial Teamwork
The team’s strategy, selecting and hero. Diverse Skills and responsibilities of each player to watch each other.
* The balance of the hero
Hero of RoV is designed to have the power to balance the roles. Flexibility can be adjusted according to a variety of players. Whether the style 5v5, 3v3 or 1v1.
+ Game system balance
Game system, designed for all players are equal. Decision victory from the hands and teammates.
+ Game in 10 minutes.
Players can experience MOBA has full at any time. By playing a 5v5 can take an average of only 10 minutes per game.
The controls are simple:
RoV system responds MOBA mobile gaming at its best. Designed by a team of research and development of the game world.
+ Supports eSports full
Get ready to race series Mobile eSports 5v5 RoV end of it all year.


Mod:
1.) god mode
2.) no cd
Notes:
1.) both mods activated when Sound OFF
2.) mods activated till you finish the entire fights, you can’t disable mods mid-way of fights (well, actually i never tried)
3.) i modded gold in-fight as well, but that’s not as useful since you’ve got no-cd

 mammothz